info@natuurvallei.nl

Vragen? Bel 043 - 455 2665

In harmonie met
natuur en landschap

Natuurinclusieve veehouderij die de flora en fauna rondom Hilleshagen verrijkt

Natuurinclusieve landbouw in de praktijk


Onze Hereford runderen zijn uitermate geschikt voor het begrazingsbeheer van natuurgebieden. Ze hebben de voorkeur voor ruigere grassoorten die vooral voorkomen in natuurgebieden.

Hiermee behouden ze een goede conditie en kan de natuur zich verder ontwikkelen. Door het gerichte natuur- en landschapsbeheer ontstaan op onze natuurterreinen zelfs weer waardevolle habitats voor zeldzame soorten zoals de rode wouw en de grauwe klauwier.

De Hereford koeien hebben een rustig karakter waardoor goed beheer mogelijk is. De kuddes zijn goed te benaderen en gemakkelijk in de omgang. Een gemakkelijk en sober dier met een natuurlijke uitstraling die uitstekend past in het Zuid-Limburgse landschap.Het Blonde d'Aquitaine ras vindt zijn oorsprong in de zuidwest Franse regio Aquitanië. Tot 1920 waren er drie onderrassen in Aquitainië en omgeving (Garonnaise, Quercy en Blonde van de Pyreneeën). Door die te combineren en te kruisen met enkele andere rassen, zoals de Limousin (rund) en Charolais (rund), ontstond dit vleesras dat unieke eigenschappen combineert.

De Blonde d'Aquitaine zoogkoeien met kalveren zijn bij uitstek geschikt voor het begrazen van schrale natuurrijke graslanden. Door het terugdringen van dominante vegetatie krijgt kwetsbare flora de kans zich te ontwikkelen.

Een bewuste keuze voor moderne agrarische productie, in combinatie met natuur- en landschapsbeheer. Dat vraagt kennis en inzet. Temidden van de vele maatschappelijke uitdagingen die de kritische consument van de landbouw verwacht.

Wij streven naar de win-win situatie voor natuurinclusieve landbouw, dankzij de combinatie van gewenste natuurdoelen en de productie van duurzaam rundvlees.

Onze Hereford en Blonde d'Aquitaine koeien grazen in het Zuid-Limburgse Heuvelland rondom Mechelen en Vijlen. Hier hebben ze o.a. droog en nat schraalland, botanisch weiland en kruidenrijk grasland ter beschikking.

Natuurdoelen en vleesproductie gaan hand in hand

Wij ontwikkelen actief natuurgebieden op eigen terrein

Aanleg van landschapselementen zoals voortplantingspoelen voor amfibiën, graften, knip- en scheerheggen en struwelen

Uitgesteld maaibeheer biedt kansen aan zeldzame soorten flora en fauna

Plaagdierbeheersing d.m.v. natuurlijke vijanden

Minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen

Minimaal gebruik van externe meststoffen

Toename van bio-diversiteit door intensieve beheersbegeleiding

Verrijking van het landschap en optimale inpassing van landbouw in de vele functies van het landelijk gebied

Oogstwerkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd door (eigen en loonwerk-) machines met zuinige en schone motoren v.w.b. CO2 en NOx uitstoot.